Święta Lipka - to sławne Sanktuarium Maryjne, którego kustoszami od kilku już wieków są OJCOWIE JEZUICI leży na północnym krańcu Polski, w odległości około 70 kilometrów na północny wschód od Olsztyna i 6 kilometrów na wschód od Reszla. Początki Sanktuarium Maryjnego sięgają XIV w. i znamy je tylko z opowiadań ludowych przekazywanych ustnie kilka wieków. Najwięcej informacji mamy w dokumentach spisanych i wydanych w XVII wieku.